Tranh hoa đất sét

Tranh hoa đất sét

340,000đ

Tác phẩm: Bình hoa

Chất liệu: tranh hoa đất sét

Tranh được vẽ bằng màu Sơn dầu trên nền canvas và gắn hoa nổi làm bằng đất sét.

Không bao gồm kệ gỗ

Vì tính chất sản phẩm thủ công nên thành phẩm giống mẫu 90%

Mô tả

Tác phẩm: Bình hoa

Chất liệu: tranh hoa đất sét

Tranh được vẽ bằng màu Sơn dầu trên nền canvas và gắn hoa nổi làm bằng đất sét.

Không bao gồm kệ gỗ

Vì tính chất sản phẩm thủ công nên thành phẩm giống mẫu 90%

500 - Internal Server Error

500

Internal Server Error

Sorry, We Can't Complete That Request

Copyright (c) 2017 Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Trẻ mồ côi TP.HCM . All Rights Reserved.