TUYỂN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG GÓC HƯỚNG NGHIỆP TRỰC TUYẾN

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

DỊCH VỤ XÂY DỰNG GÓC HƯỚNG NGHIỆP TRỰC TUYẾN

 

 1. Thông tin chung

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh (Hội Bảo trợ) đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam (SCI) để triển khai dự án “Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho thanh niên khuyết tật tiếp cận cơ hội việc làm bền vững”. Dự án sẽ tiếp cận và hỗ trợ 500 thanh niên khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua các hoạt động thúc đẩy làm tăng khả năng làm việc của nhóm thanh niên khuyết tật ở các cấp độ khác nhau.

Trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu của dự án, Ban quản lý dự án tuyển đơn vị phát triển website và coding để “xây dựng phát triển hoàn thiện Góc hướng nghiệp” đặt trên website chính thức của Hội Bảo trợ.

 1. Mục tiêu

Xây dựng được một Góc Hướng Nghiệp trực tuyến đặt tại website chính của Hội bao gồm các nội dung thông tin, các tính năng tương tác, các yêu cầu duy trì vận hành đáp ứng việc truy cập sử dụng thông tin, học tập, thu thập kiến thức của người khuyết tật.

Các yêu cầu chi tiết, được mô tả trong phụ lục đính kèm. Chi tiết các nội dung và tính năng sẽ được trao đổi thống nhất với đơn vị được lựa chọn và hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Việc cập nhật và bổ sung nội dung hướng nghiệp bao gồm hình ảnh, thông tin dữ liệu với sự cân nhắc về việc sử dụng hình ảnh, nội dung đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc về bình đẳng giới.

Sản phẩm Góc Hướng Nghiệp sau khi hoàn thành có thể truy cập được từ nhiều loại thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, thân thiện với người khuyết tật (lưu ý các nhóm Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe, Khuyết tật nhìn), phụ huynh và những người quan tâm.

 1. Vai trò và công việc dự kiến của đơn vị cung cấp dịch vụ
 • Nghiên cứu các nội dung và tài liệu tham khảo, các mẫu do SCI cung cấp:
 • Website của Hội Bảo trợ – là website gốc sẽ được cập nhật bổ sung nội dung: Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Trẻ mồ côi TP.HCM (nguoikhuyettathcm.org)
 • Website tham khảo – là website có một số nội dung tương tự để giúp hình dung cụ thể về sản phẩm đầu ra. Các nội dung và tính năng tương tự như website này được cập nhật bổ sung vào website gốc. Trang chủ (huongnghiepphanluonglaocai.com)
 • Và các tài liệu khác như bài viết, videos… sẽ được cung cấp khi ký hợp đồng thực hiện dịch vụ.
 • Phát triển tài liệu mô tả đặc điểm/chức năng website (Website Specification), công nghệ xây dựng dự án và bộ mô tả dự án (Mockup/Wireframe – UI prototype Website)
 • Thực hiện cung cấp dịch vụ theo văn bản đã thống nhất. Lưu ý yêu cầu về đồ họa, hình ảnh sinh động, hấp dẫn thu hút và thân thiện với người dùng.
 • Điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện sau khi được góp ý, chạy thử.
 • Bàn giao hướng dẫn sử dụng, quản trị website.
 • Tuân thủ các chính sách của SCI: Chính sách An toàn Trẻ em, Chính sách Bảo vệ quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, Các nguyên tắc phát triển kỹ thuật số (Principles for Digital Development (digitalprinciples.org)
 1. Yêu cầu chi tiết
 • Nội dung và tính năng: Xem phụ lục đính kèm
 • Yêu cầu về thiết kế giao diện
 1. Thiết kế giao diện, hình ảnh và ký tự rõ ràng, dễ đọc, đồ họa và hiệu ứng thân thiện và hấp dẫn với thanh thiếu niên khuyết tật
 2. Trang web có thể truy cập bằng điện thoại thông minh và các trình duyệt phổ biến hiện tại trên hệ điều hành Windows và MacOS và có 2 giao diện: 1) sử dụng cho máy tính; 2) sử dụng cho điện thoại
 3. Đảm bảo các yêu cầu về mặt nhận diện thương hiệu
 4. Thiết kế đảm bảo các nguyên tắc thiết kế giao diện (https://digitalprinciples.org/)
 5. Có thông báo và quản trị viên có thể trích xuất các dữ liệu số lượng truy cấp theo tháng, theo ngày
 6. Có mã QR truy cập nhanh vào trang web

 

 1. Khung hoạt động, thời gian và sản phẩm
STT Hoạt động Thời gian dự kiến Mô tả đầu ra Tên sản phẩm Định dạng và quy cách
HĐ1 Phát triển tài liệu mô tả đặc điểm/chức năng website (Website Specification), công nghệ xây dựng dự án và bộ mô tả dự án (Mockup/Wireframe – UI prototype Website) Bản dự thảo đầu tiên: sau 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

 

Bản cuối: 3 ngày kể từ ngày nhận được phản hồi về bản dự thảo.

Bản đề xuất chi tiết mô trả đặc điểm /chức năng website, công nghệ xây dựng website và bộ mô tả dự án Bản đề xuất giải pháp File word mô tả cùng các hình đồ họa ý tưởng mức cơ bản
HĐ2 Thực hiện thiết kế giao diện website, thiết kế, xử lý hình ảnh; và xây dựng code website, đưa thông tin dữ liệu lên website và đưa website lên hosting online Thực hiện trong 20 ngày Bản thử nghiệm được hoàn thiện với giao diện, thiết kế và nội dung do BQL cung cấp, có sự góp ý từ SCI Bản thử nghiệm Website sẵn sàng để truy cập trải nghiệm thử
HĐ3 Thử nghiệm với người dùng và lấy ý kiến các bên liên quan; điều chỉnh dựa trên góp ý nhận được Thực hiện trong 3 tháng (không quá 5 đợt điều chỉnh) Tiến hành phối  hợp thử nghiệm, lấy ý kiến của người dùng (Việc tiếp cận người dùng do BQL dự án phụ trách)

 

Tiếp tục bổ sung các nội dung, tính năng trong quá trình vận hành

   
HĐ4 Hoàn thiện và bàn giao hướng dẫn sử dụng, quản trị website Thực hiện trong 10 ngày Bản hoàn thiện đã được điều chỉnh theo kết quả thử nghiệm và sẵn sàng giới thiệu đến người sử dụng, bàn giao cho BQLDA Bản chính thức Website sẵn sàng để truy cập sử dụng (có thể truy cập sử dụng từ máy tính và điện thoại (IOS, Androi)

 

Có mã QR truy cập nhanh vào trang web.

 1. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm
STT Tiêu chí 10 điểm 5 điểm 3 điểm 0 điểm
1 Yêu cầu về năng lực chuyên môn   Có đăng ký kinh lĩnh vực hoạt động phù hợp

 

Có từ 3 sản phẩm từng làm trở lên

Có đăng ký kinh lĩnh vực hoạt động phù hợp

 

Có 1 – 2 sản phẩm từng làm

Đăng ký lĩnh vực hoạt động không phù hợp hoặc không có sản phẩm tương tự
2 Yêu cầu về kinh nghiệm Từ 5 năm trở lên  3 – 4 năm 1 – 2 năm Dưới 1 năm
3 Từng làm sản phẩm cho người khuyết tật là thế mạnh     Có kinh nghiệm Không có
4 Thời gian hoàn thành   Đáp ứng được thời gian ngắn hơn yêu cầu Đáp ứng được thời gian như yêu cầu Thời gian đề xuất dài hơn yêu cầu
5 Ngân sách Ngân sách thấp nhất   Ngân sách trung bình Ngân sách cao nhất
6 Có kế hoạch/giải pháp vận hành mang tính bền vững     Không có

Quá trình xét chọn và đánh giá dịch vụ sẽ do ban xét chọn của BQLDA tỉnh thực hiện. Chúng tôi sẽ liên hệ với công ty để phỏng vấn trong trường hợp cần làm rõ thông tin nêu trong hồ sơ. Hồ sơ đề xuất ngân sách bao gồm các loại thuế và phí theo quy định của Chính phủ Việt Nam. BQLDA sẽ không trả thêm bất kỳ chi phí nào ngoài đề xuất đã được phê duyệt (trừ trường hợp bổ sung dịch vụ phát sinh và ngân sách tương ứng được thống nhất bằng phụ lục hợp đồng).

 1. Phương thức thanh toán

Thanh toán chuyển khoản ba (3) lần:

Lần 1: 30% sau khi hoàn thành HĐ 1

Lần 2: 30% sau khi hoàn thành HĐ 2

Lần 3: 40% sau khi hoàn thành HĐ 3 và 4, bàn giao sản phẩm hoàn thành và các chứng từ tài chính liên quan theo quy định tài chính của SCI, bao gồm bản Xác nhận kết quả công việc: Kết quả của các sản phẩm dự kiến sẽ được xem xét bởi BQLDA và nhóm cán bộ SCI phụ trách hoạt động trong thời gian 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận sản phẩm. Giá trị hợp đồng sẽ bao gồm thuế VAT, các chi phí liên quan khác (nếu có).

 1. Cách nộp hồ sơ

Đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm vui lòng gửi hồ sơ chào giá bao gồm đề xuất kỹ thuật (bao gồm hồ sơ đơn vị), đề xuất kinh phí về Ban quản lý dự án theo địa chỉ:

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh

số 33b Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1 TP.HCM

hoặc qua email: hoibaotro.ntt.tmc@gmail.com

Hạn nộp: hết ngày 22/3/2024

Vui lòng liên hệ ông Quốc Việt sđt: 0906300258, Thành viên BQLDA để trao đổi thêm các thông tin làm rõ yêu cầu của gói dịch vụ nếu cần.

Link Phụ lục đính kèm :

Phụ lục 1 & 2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ia_302OuFmyJ0DhCyPuv0R0fcwCSLXlv/edit?usp=drive_link&ouid=102421557851347510682&rtpof=true&sd=true

TOR Góc Hướng nghiệp https://docs.google.com/document/d/1y1xX1fkdH4Sk9Q7A1-ROUPnvNWTRH9ME/edit?usp=drive_link&ouid=102421557851347510682&rtpof=true&sd=true

 

   

 

Trưởng ban quản lý dự án

Chủ tịch

Đã ký

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

500 - Internal Server Error

500

Internal Server Error

Sorry, We Can't Complete That Request

Copyright (c) 2017 Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Trẻ mồ côi TP.HCM . All Rights Reserved.