Tuyển đơn vị phát triển nội dung “ Kỹ năng phỏng vấn” khi phỏng vấn việc làm

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÀI LIỆU KỸ NĂNG PHỎNG VẤN

 

 1. Thông tin chung

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh (Hội Bảo trợ) đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam (SCI) để triển khai dự án “Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho thanh niên khuyết tật tiếp cận cơ hội việc làm bền vững. Dự án sẽ tiếp cận và hỗ trợ 500 thanh niên khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua các hoạt động thúc đẩy làm tăng khả năng làm việc của nhóm thanh niên khuyết tật ở các cấp độ khác nhau.

Trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu của dự án, Ban quản lý dự án tuyển đơn vị phát triển nội dung “ Kỹ năng phỏng vấn” khi phỏng vấn việc làm, nội dung này sẽ được đặt trên website chính thức của Hội Bảo trợ.

 1. Mục tiêu

Phát triển nội dung “Kỹ năng phỏng vấn” đặt tại website chính của Hội bao gồm các nội dung thông tin, các tính năng tương tác với người học.  

Sau khi học “Kỹ năng phỏng vấn”, người học sẽ đạt được:

 • Nắm được những bước chuẩn bị cho quá trình tìm việc làm
 • Sắp xếp những chuẩn bị khi đi phỏng vấn việc làm.

Việc xây dựng nội dung cho bài học cần có sự cân nhắc về việc sử dụng hình ảnh, nội dung đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc về bình đẳng giới.

Sản phẩm Kỹ năng phỏng vấn sau khi hoàn thành có thể truy cập được từ nhiều loại thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, thân thiện với người khuyết tật (lưu ý các nhóm Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe, Khuyết tật nhìn), phụ huynh và những người quan tâm.

 1. Vai trò và công việc dự kiến của đơn vị cung cấp dịch vụ
 • Nghiên cứu các nội dung và tài liệu tham khảo, các mẫu do SCI cung cấp:
 • Thực hiện cung cấp dịch vụ theo văn bản đã thống nhất. Lưu ý yêu cầu về slide, chữ, hình ảnh sinh động, video tương tác, hấp dẫn thu hút và thân thiện với người dùng.
 • Điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện sau khi được góp ý.
 • Tuân thủ các chính sách của SCI: Chính sách An toàn Trẻ em, Chính sách Bảo vệ quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, Các nguyên tắc phát triển kỹ thuật số (Principles for Digital Development (digitalprinciples.org)
 1. Yêu cầu chi tiết
 • Nội dung: Đây là nội dung gợi ý, tư vấn cần bổ sung, chỉnh sửa, rút gọn cho phù hợp với thời lượng, và đối tượng mục tiêu là thanh niên khiếm thính và khuyết tật vận động.
 • Trước khi phỏng vấn: tìm kiếm thông tin tuyển dụng, tinh thần thái độ, kiến thức kỹ năng, trang phục.
 • Khi phỏng vấn: Tinh thần thái độ, một số câu hỏi thường gặp, nên và không nên
 • Sau khi phỏng vấn: Liên hệ sau phỏng vấn, tự nhìn nhận rút kinh nghiệm.
 1. Khung hoạt động, thời gian và sản phẩm

STT

Hoạt động

Thời gian dự kiến

Mô tả đầu ra

Tên sản phẩm

Định dạng và quy cách

HĐ1

Phát triển nội dung bài học Kỹ năng phỏng vấn

10 ngày

Nội dung đầy đủ về bài học Kỹ năng phỏng vấn

Nội dung bài học

File word

HĐ2

Phát triển giao diện phương thức trình bày nội dung bài học

15 ngày

Giao diện trình bày bài học

Giao diện bài học

File PDF

HĐ3

Thử nghiệm với người dùng

5 ngày

Tiến hành phối hợp thử nghiệm, lấy ý kiến của người dùng.

 

Kết quả sau thử nghiệm

 

HĐ4

Hoàn thiện và bàn giao

5 ngày

Bản hoàn thiện đã được điều chỉnh theo kết quả thử nghiệm và sẵn sàng giới thiệu đến người sử dụng, bàn giao cho BQLDA

Bản chính thức

 

 1. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm

STT

Tiêu chí

10 điểm

5 điểm

3 điểm

0 điểm

1

Yêu cầu về năng lực chuyên môn

 

Có đăng ký kinh lĩnh vực hoạt động phù hợp

Có từ 3 sản phẩm từng làm trở lên

Có đăng ký kinh lĩnh vực hoạt động phù hợp

Có 1 – 2 sản phẩm từng làm

Đăng ký lĩnh vực hoạt động không phù hợp hoặc không có sản phẩm tương tự

2

Yêu cầu về kinh nghiệm

Từ 5 năm trở lên

 3 – 4 năm

1 – 2 năm

Dưới 1 năm

3

Từng làm sản phẩm cho người khuyết tật là thế mạnh

 

 

Có kinh nghiệm

Không có

4

Thời gian hoàn thành

 

Đáp ứng được thời gian ngắn hơn yêu cầu

Đáp ứng được thời gian như yêu cầu

Thời gian đề xuất dài hơn yêu cầu

5

Ngân sách

Ngân sách thấp nhất

 

Ngân sách trung bình

Ngân sách cao nhất

6

Có kế hoạch/giải pháp vận hành mang tính bền vững

 

 

Không có

Quá trình xét chọn và đánh giá dịch vụ sẽ do ban xét chọn của BQLDA tỉnh thực hiện. Chúng tôi sẽ liên hệ với công ty để phỏng vấn trong trường hợp cần làm rõ thông tin nêu trong hồ sơ. Hồ sơ đề xuất ngân sách bao gồm các loại thuế và phí theo quy định của Chính phủ Việt Nam. BQLDA sẽ không trả thêm bất kỳ chi phí nào ngoài đề xuất đã được phê duyệt (trừ trường hợp bổ sung dịch vụ phát sinh và ngân sách tương ứng được thống nhất bằng phụ lục hợp đồng).

 1. Phương thức thanh toán

Thanh toán chuyển khoản ba (3) lần:

Lần 1: 30% sau khi hoàn thành HĐ 1

Lần 2: 30% sau khi hoàn thành HĐ 2

Lần 3: 40% sau khi hoàn thành HĐ 3 và 4, bàn giao sản phẩm hoàn thành và các chứng từ tài chính liên quan theo quy định tài chính của SCI, bao gồm bản Xác nhận kết quả công việc: Kết quả của các sản phẩm dự kiến sẽ được xem xét bởi BQLDA và nhóm cán bộ SCI phụ trách hoạt động trong thời gian 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận sản phẩm. Giá trị hợp đồng sẽ bao gồm thuế VAT, các chi phí liên quan khác (nếu có).

 1. Cách nộp hồ sơ

Đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm vui lòng gửi hồ sơ chào giá bao gồm đề xuất kỹ thuật (bao gồm hồ sơ đơn vị), đề xuất kinh phí về Ban quản lý dự án theo địa chỉ:

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh

số 33b Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1 TP.HCM

hoặc qua email: hoibaotro.ntt.tmc@gmail.com

Hạn nộp: hết ngày 01/4/2024.

Vui lòng liên hệ ông Quốc Việt sđt: 0906300258, Thành viên BQLDA để trao đổi thêm các thông tin làm rõ yêu cầu của gói dịch vụ nếu cần.

 

 

 

 

Trưởng ban quản lý dự án

Chủ tịch

 

Đã ký và đóng dấu

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

500 - Internal Server Error

500

Internal Server Error

Sorry, We Can't Complete That Request

Copyright (c) 2017 Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Trẻ mồ côi TP.HCM . All Rights Reserved.