Vietnamese | English
(028)38273045 hoibaotro.ntt.tmc@gmail.com

Tin tức - hoạt động của Hội

Tin tức

Nhu cầu cung cấp dịch vụ “Chỉnh sửa video”, “Cập nhật website” và tuyển “Tư vấn viên”

Nhu cầu cung cấp dịch vụ “Chỉnh sửa video”, “Cập nhật website” và tuyển “Tư vấn viên” phục vụ Dự án “Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho thanh niên khuyết tật tiếp cận cơ hội việc làm bền vững”