Hỗ trợ xe lăn và các công cụ trợ giúp

Thời điểm 1999-2001 người khuyết tật cần xe lăn và công cụ trợ giúp rất lớn nhưng nguồn tài trợ chủ yếu chỉ có Bà Zollinger giáo viên người Thụy S¬. Cuối năm 2000 có thêm qu¬ từ thiện Đài Bắc và một số cá nhân người nước ngoài ở Canada, M¬ và Hồng Kông. Trong thời gian này đã có 220 người được trao tặng xe lăn và 13 người được tặng gậy tập đi, nạng, tó, nẹp cổ cố định và chân giả với tổng trị giá 287.472.500 đồng.

Lần lượt sau đó nhiều tổ chức và cá nhân người nước ngoài biết đến đã đồng hành với Hội gởi tặng cho Hội số lượng ngày càng tăng. Song do trên 90 % xe và các dụng cụ trợ giúp đã qua sử dụng nên số lượng phải qua chỉnh sửa, tháo ráp lại làm cho số lượng bị hao hụt từ 10-20 %. Cũng trong các năm này, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố, các đoàn thể, Hội từ thiện khác trên địa bàn thành phố cũng tiếp nhận khá lớn xe lăn, xe lắc và các công cụ trợ giúp đã qua sử dụng cũng ngày càng nhiều. Vì vậy Hội đã vừa phối hợp với UBND các phường, xã để cung cấp cho người khuyết tật của thành phố … nhu cầu vừa gởi hỗ trợ cho các Hội tỉnh bạn còn nhu cầu lớn như: Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang, Bình Phước, Cà Mau … Với tổng số 6.590 xe lăn, xe lắc và 1.123 dụng cụ trợ giúp với tổng trị giá 8.509.863.228 đồng.

Chương trình hỗ trợ xe lăn, xe lắc, dụng cụ trợ giúp đã giúp cho trên 7700 người đi lại được, nhiều người chiếc xe trở thành phương tiện đi lại làm ăn, có những nhóm người khuyết tật ngồi múa trên xe lăn …Chiếc xe lăn, xe lắc trở thành người bạn trung thành, thân thiết của những con người chẳng may không còn đôi chân, bại liệt.

Hỗ trợ xe lăn và các công cụ trợ giúp

Hỗ trợ xe lăn và các công cụ trợ giúp

Hỗ trợ xe lăn và các công cụ trợ giúp

Hỗ trợ xe lăn và các công cụ trợ giúp

Hỗ trợ xe lăn và các công cụ trợ giúp

500 - Internal Server Error

500

Internal Server Error

Sorry, We Can't Complete That Request

Copyright (c) 2017 Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Trẻ mồ côi TP.HCM . All Rights Reserved.