Vietnamese | English
(028)38273045 hoibaotro.ntt.tmc@gmail.com

Tin tức - hoạt động của Hội

Tin tức

Giáo sư Lý Chánh Trung

Giáo sư Lý Chánh Trung là Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học k¬ thuật thành phố tham gia ban vận động thành lập Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời Ông là P.CT UBMTTQVN Tp HCM.

Trước năm 1975 ông là chủ bút tờ báo Sống đạo, tờ báo dành cho giáo dân của giới công giáo tiến bộ chống chiến tranh. Ông là một trong những nhà báo nằm trong sổ đen của chế độ Ngô Đình Nhiệm. Sau năm 1975, ông thuộc thành phần thứ ba (những người chống chiến tranh) ông đã tham gia đoàn chủ tịch UBMTTQVN-PCT UBMTTQVN TpHCM- là Đại biểu QH khóa VI, VII và VIII. Ông được Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 1999-201 bầu làm chủ tịch.

Thời gian là thành viên trong ban vận động thành lập Hội cũng như lúc đảm nhận chức danh chủ tịch, trong một thời gian ngắn nhưng ông đã hết sức nỗ lực cùng với Ban Thường trực Hội kêu gọi, vận động các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài đóng góp chăm lo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố. Do phải đảm đương nhiều lĩnh vực, nhiều công việc, sức khỏe giảm, ông tự nguyện rút lui cương vị Chủ tịch chỉ tham gia BCH để tiếp tục đóng góp công sức chăm lo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, ngày 13/3/2016 sau thời gian lâm bệnh nặng ông qua đời, thọ 89 tuổi, để lại tiếc thương nuối tiếc người chủ tịch Hội có nhiều tâm huyết với người khuyết tật và trẻ mồ côi.