Chương trình hỗ trợ mưu sinh lập nghiệp

Hỗ trợ làm kinh tế có quy mô, đơn giản theo từng cá nhân, từng gia đình hay hỗ trợ theo yêu cầu nhà tài trợ đều là sự hỗ trợ về tài chánh giúp cho những người khuyết tật- trẻ mồ côi có số vốn để tự tạo việc làm, tạo thu nhập ổn định cuộc sống.

Suốt chặng đường 20 năm với số tiền 12.094.635.000đ Hội đã hỗ trợ được 8567 người có được việc làm tạm thời (bán vé số, bán thức ăn) và việc làm ổn định (mở cơ sở massge, sửa xe, bán tạp hóa tại nhà…) con số 8567 người so với số người khuyết tật và trẻ mồ côi trên 60.000 người quả là còn quá nhỏ bé, còn khoảng cách khá xa so với mong muốn, với nhu cầu của người khuyết tật và trẻ mồ côi. Nhưng đây là sự cố gắng của Hội và của chương trình. Mong muốn của Hội là sự hỗ trợ tài chánh, máy móc thiết bị đào tạo nghề cho họ là nhằm giúp họ tạo được việc làm, nhiều việc làm ổn định chứ không chỉ là việc làm tạm thời- vì việc làm tạm thời không thay đổi đời sống của họ- số phận của họ. Song dù sao được tiếp sức kịp thời với việc làm không ổn định nhưng cũng đã giúp được trên 2000 người tạm thời vượt qua được khó khăn cấp bách của họ.

Chương trình hỗ trợ mưu sinh lập nghiệp và hỗ trợ theo yêu cầu của nhà tài trợ là một chương trình có ý nghĩa đặc biệt- đậm tính nhân văn sâu sắc. Chương trình của những năm tới đòi hỏi Hội phải tập trung sức hơn, có kế hoạch bài bản – cụ thể hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tự thân lập nghiệp tốt hơn.

Chương trình hỗ trợ mưu sinh lập nghiệp

Chương trình hỗ trợ mưu sinh lập nghiệp

Chương trình hỗ trợ mưu sinh lập nghiệp

Chương trình hỗ trợ mưu sinh lập nghiệp

Chương trình hỗ trợ mưu sinh lập nghiệp

500 - Internal Server Error

500

Internal Server Error

Sorry, We Can't Complete That Request

Copyright (c) 2017 Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Trẻ mồ côi TP.HCM . All Rights Reserved.