Vietnamese | English
(028)38273045 hoibaotro.ntt.tmc@gmail.com
Category

HOẠT ĐỘNG

Dạy nghề & tìm việc làm cho NKT & TMC

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi (BTNKT&TMC) thành phố Hồ Chí minh xuyên suốt 20 năm hình thành...

Chương trình trợ cấp học bổng

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề văn hóa: văn hóa là chìa khóa để mở cánh của cuộc đời...

Hỗ trợ xe lăn và các công cụ trợ giúp

Thời điểm 1999-2001 người khuyết tật cần xe lăn và công cụ trợ giúp rất lớn nhưng nguồn tài trợ chủ yếu...

Chăm sóc sức khỏe – Phục hồi chức năng

Với người khuyết tật- trẻ mồ côi giúp họ có sức khỏe để học tập – lao động vươn lên sống độc...

Chăm lo lễ tết cho NKT & TMC

Thành phố hồ Chí Minh vốn là thành phố nghĩa tình, thành phố của chia sẻ bùi ngọt, một thành phố có...

Chương trình sẻ chia ấm áp

Người thành phố Hồ Chí Minh vốn có truyền thống lâu đời: sẵn sàng chia sẻ đến hạt gạo cuối cùng cho...

Chương trình hỗ trợ mưu sinh lập nghiệp

Hỗ trợ làm kinh tế có quy mô, đơn giản theo từng cá nhân, từng gia đình hay hỗ trợ theo yêu...