Bà Bùi Thị Mè

Bà Bùi Thị Mè, mẹ VNAH-Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế – xã hội Chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam, Bà là một người mẹ có tình mẫu tử bao la, là một nữ Thứ trưởng Bộ Y tế – xã hội có tấm lòng rộng mở. Đứng trước những người khuyết tật và trẻ mồ côi trong cuộc sống muôn vàn khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi, bị xã hội khinh rẽ xa lánh, trăn trở với câu hỏi: Làm gì để giúp họ vượt qua số phận ? Làm cách nào để họ đích thực là con người.

Bà đã trình bày suy nghĩ của mình với bạn bè, đồng chí và được không ít người đồng cảm, họ đã cùng nhau lập ban vận động để xin thành lập: “Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi thành phố HCM”. Hội là tổ chức quần chúng, tập họp mọi tổ chức cá nhân tự nguyện đóng góp công sức – trí tuệ – tiền của để giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi. Là trưởng ban vận động bà vất vả ngược xuôi tranh thủ các cơ quan quản lý Nhà nước, tìm nguồn tài chính để hoàn tất các thủ tục và tiến hành Đại hội.

Là Trưởng ban vận động thành lập Hội nhưng bà lại không tham gia bất cứ vị trí nào của Hội, Bà được BCH đề cử làm Chủ tịch danh dự của Hội, với tư cách Chủ tịch danh dự bà liên tục cùng BCH Hội từ nhiệm kỳ 1999-2001 đến hết nhiệm kỳ 2010-2015 Bà qua đời ngày 10/2. Sau tang lễ của bà thân nhân gia đình Ông bà Nguyễn Thiện Tịch đã gởi tặng Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố số tiền 700.000.000 đồng để góp phần xây dựng trung tâm thực hành cho người khuyết tật và trẻ mồ côi. Bà ra đi là một sự thiệt thòi cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội tiếc nuối người Chủ tịch danh dự nhân hậu tận tụy tiêu biểu. Trong suốt quá trình hoạt động đóng góp cho Hội, Bà đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 ngày 01/02/2008 và bằng khen Thủ tướng Chính phủ ngày 13/9/2011.

500 - Internal Server Error

500

Internal Server Error

Sorry, We Can't Complete That Request

Copyright (c) 2017 Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Trẻ mồ côi TP.HCM . All Rights Reserved.