Vietnamese | English
(028)38273045 hoibaotro.ntt.tmc@gmail.com

Tin tức - hoạt động của Hội

Tin tức

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi do Đại dịch Covid vừa qua tại TP. HCM

Sáng nay, Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. HCM tổ chức Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi do Đại dịch Covid vừa qua tại TP. HCM.
Đến tham dự có cựu Phó thủ tướng Trương Hoà Bình, Phó bí thư TP. HCM Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm, cựu chủ tịch hội bảo người khuyết tật và trẻ mồ côi TP. HCM Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch hội bảo người em khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các ban ngành sở TPHCM, các nhà tài trợ….
Thay mặt Hội, Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm cùng các lãnh đạo Trung ương và địa phương đã hỗ trợ giúp đỡ trong thời gian qua…

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi

Trao học bổng và tuyên dương các em học sinh giỏi mồ côi