Vietnamese | English
(028)38273045 hoibaotro.ntt.tmc@gmail.com

Tin tức - hoạt động của Hội

Tin tức

Trao 17 xe lăn và các phần quà đến người khuyết tật và cụ già neo đơn

Sáng ngày 19/8/2022, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM đã phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ nữ Quận 7 trao 17 xe lăn và các phần quà đến người khuyết tật và cụ già neo đơn hạn chế vận động có hoàn cảnh khó khăn…

Trao 17 xe lăn và các phần quà đến người khuyết tật và cụ già neo đơn

Trao 17 xe lăn và các phần quà đến người khuyết tật và cụ già neo đơn

Trao 17 xe lăn và các phần quà đến người khuyết tật và cụ già neo đơn

Trao 17 xe lăn và các phần quà đến người khuyết tật và cụ già neo đơn

Trao 17 xe lăn và các phần quà đến người khuyết tật và cụ già neo đơn

Trao 17 xe lăn và các phần quà đến người khuyết tật và cụ già neo đơn

Trao 17 xe lăn và các phần quà đến người khuyết tật và cụ già neo đơn

Trao 17 xe lăn và các phần quà đến người khuyết tật và cụ già neo đơn

Trao 17 xe lăn và các phần quà đến người khuyết tật và cụ già neo đơn