Vietnamese | English
(028)38273045 hoibaotro.ntt.tmc@gmail.com

Kim hoàn

Project Description

Xem thêm các sản phẩm của người khuyết tật và trẻ mồ côi TP. HCM tại đây: https://www.facebook.com/pg/daynghekhuyettat/shop/