Hỗ trợ học bổng học nghề cho các bạn thanh niên khuyết tật

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh (Hội Bảo trợ) đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam (SCI) để triển khai dự án “Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho thanh niên khuyết tật tiếp cận cơ hội việc làm bền vững. Dự án sẽ tiếp cận và hỗ trợ 500 thanh niên khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua các hoạt động thúc đẩy làm tăng khả năng làm việc của nhóm thanh niên khuyết tật ở các cấp độ khác nhau.

Trong khuôn khổ dự án, sau khi rà soát các hồ sơ, Hội đã trao học bổng cho 11 bạn thanh niên khuyết tật đáp ứng các tiêu chí của dự án. Học bổng hỗ trợ các bạn được học nghề tại doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và có nhiều cơ hội được nhận làm tại nơi học nghề sau khi kết thúc khóa học nghề.

Tiệm giặt là của người khiếm thính là một sáng kiến của SÁNG – nhóm thanh niên hoạt động vì quyền của người Điếc/khiếm thính tại Hà Nội. Dưới thương hiệu Giặt là sáng. Đây là  chuỗi cơ sở kinh doanh giặt là, có chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa. Tiệm sử dụng hoàn toàn nhân sự là những người Điếc. Quy trình giao tiếp với khách hàng được thiết kế riêng để quá trình vận hành trơn tru.

Cơ sở mát xa khiếm Thị Trùng Dương là cơ sở có chủ là người khiếm thính ( chị Phan Thị Phương Dung ). Tất cả nhân viên đều là người khiếm thị. Cơ sở nhận hỗ trợ dạy nghề trực tiếp cho học viên, có hỗ trợ nội trú cho 1 đến 2 bạn nếu có nhu cầu.

Trong thời gian sắp tới, Hội và tổ chức SC sẽ đẩy nhanh tiến độ Dự án nhằm hỗ trợ thêm nhiều bạn thanh niên khuyết tật có được cơ hội việc làm bền vững.

 

500 - Internal Server Error

500

Internal Server Error

Sorry, We Can't Complete That Request

Copyright (c) 2017 Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Trẻ mồ côi TP.HCM . All Rights Reserved.